Nahrajte chýbajúci leták

Leták Hornbach - 24.8.2018 - 27.11.2018 - str. 37 - NEPLATNÝ LETÁK *

Leták Hornbach - 24.8.2018 - 27.11.2018 - str. 37 - NEPLATNÝ LETÁK *

1 ... 37 ... 45
Leták Hornbach - 24.8.2018 - 27.11.2018 - Produkty v akcii - žiarovka. Strana 37.
1 ... 37 ... 45

Prelistujte si tento leták obchodu Hornbach platný od 24.8.2018 do 27.11.2018 a pozrite si najnovšie akcie. Na strane 44 aktuálneho akciového letáku nájdete najlepší tovar z kategórie Bývanie a záhrada. Ak chcete ušetriť pri nasledujúcom nákupe v obchode Hornbach, nezabudnite si prelistovať celý leták od strany 1 až po stranu 44. Ak chcete nakupovať múdro a ušetriť pri nasledujúcom nákupe v obchode Hornbach, nepremeškajte najnovší akciový leták plný výborných cien a úžasný zliav. Navštevujte stránku Kompas Zliav každý deň, aby ste určite nepremeškali výborné akcie ponúkané vašimi obľúbenými predajcami.

* Platný vo všetkých predajniach Hornbach

Produkty v tomto letáku

 
 
ÚŽITKOvÁ ZÁHRADA HORNBACH 37 3 Trvale udržatelný rozvoi HORNBACHu My v HORNBACHu si velmi vážime hodnoty. Uznávame rešpekt a zodpovednost, spoľahlivosť a vierohodnost, úprimnosť a dôveru. Preto o trvalej udržatelnosti nielen hovoríme, ale ju tiež realizujeme a v mnohých bodoch sme sa stali priekopníkmi. VIES, ZE HORNBACH ... NEVYTIVARAJ, NEPOTRERNY ODPAD NASE VIACOCELOVE TAšKY :...sa už v roku 1996 dobrovolne zaviazal nezávislým or- : ganizáciám na ochranu životného prostredia, ako je WWF a Greenpeace, k výlučnému získavaniu tropického dreva s certifikátom FSC alebo dreva z trvale udržatelnej európ- : skej tažby? Tým sa HORNBACH stal priekopníkom medzi hobby predajñami v oblasti ochrany tropických pralesov a trvale udržatelného lesného hospodárstva, kde sú dodr- žiavané tiež sociálne štandardy a zásady bezpečnosti práce. MOZNO ZAKUPIT IBAZAL,10 EU ponúka nielen možnost bezplatného odovzdania chybných úsporných žiaroviek, LED žiaroviek a žiarivkových trubíc do prí- slušných zberných boxov alebo malých elektronických prístrojov v predajni? V HORNBACHu môžeš odovzdat na likvidáciu dokon- ca aj malé elektronické prístroje zakúpené v iných predajniach : Nie si tak závislý na otváracej dobe komunálnych zberných miest. dostal v roku 2007 ako prvý medzinárodný retazec hobby ipredajní vytúžený certifikát FSC pre obchodné retazce za angažovanost a vlastnú iniciatívu v oblasti ekologického a spoločensky prijatelného lesného hospodárstva? nemá v sortimente žiadne kamene, ktoré sú tažené ručne? Casto sú totiž spracovávané v neludských pracovných podmien- kach. Všetci priami dovozcovia a ich závody sú v pravidelných intervaloch minimálne každých dvanást mesiacov kontrolovaní akreditovanými a certifikovanými inštitúciami. :..od roku 2014 vykonáva za pomoci špeciálnych vozov HORNBACH vlastný odvoz druhotných surovín z predajní? Tak zabezpečujeme, že sa druhotné suroviny ako na- príklad plastové nádoby na prepravu rastlín - dostávajú priamo na požadované miesto recyklácie. Dalšou vyhodou je, že su vyložené vozy na druhotné suroviny napojené na siet zásobovania predajní. Tým sa zabráni nevytaženým :jazdám a predajne, ktoré tiež ležia na trase odvozu odpa- od roku 2015 vyradil zo sortimentu vysoko koncentrova- né prostriedky s obsahom glyfosátu, aj ked Európska únia v roku 2017 povolenie na používanie herbicídov predlžila? Už niekoľko rokov nevedieme ani prostriedky na ochranu rastlín s obsahom neonikotínoidov, ktoré sú zaradené do skupiny látok nebezpečných pre včely : du, môžu byf zásobované potrebným tovarom. SK 0818 Zabalif a ihned odobrat? Nejde to vždy, ale objednaf a dodaf je možné všetko, okrem rastlín.

Hornbach letáky

TOP letáky a katalógy