IKEA leták platný v februári 2023 - str. 107 *

107 / 109

Leták IKEA - Produkty v akcii - príbor, žiarovka, Metod. Strana 107.
107 / 109

Prelistujte si tento leták obchodu IKEA platný od - do - a pozrite si najnovšie akcie. Na strane 108 aktuálneho akciového letáku nájdete najlepší tovar z kategórie Nábytok. Tento leták predajne IKEA ponúka zľavy na viac ako 231 produktov a získate tak najlepšiu cenu za produkty, ktoré radi kupujete! Ak chcete ušetriť pri nasledujúcom nákupe v obchode IKEA, nezabudnite si prelistovať celý leták od strany 1 až po stranu 108. Na aktuálnej strane nájdete akcie na žiarovka, príbor, Metod, však IKEA v celom letáku ponúka zľavy na veľa ďalších produktov, ako napríklad práčka, práčka so sušičkou, sušička, Metod. Ak chcete nakupovať múdro a ušetriť pri nasledujúcom nákupe v obchode IKEA, nepremeškajte najnovší akciový leták plný výborných cien a úžasný zliav. Navštevujte stránku Kompas Zliav každý deň, aby ste určite nepremeškali výborné akcie ponúkané vašimi obľúbenými predajcami.

* Platný vo všetkých predajniach IKEA

Produkty v tomto letáku

 
 
Záruka Záruka na spotrebiče Aká je záručná lehota? Táto záruka platí päť (5) rokov od dátumu kúpy spotrebiča v obchodnom dome IKEA. Na spotrebiče LAGAN a TILLREDA sa vzťahuje 2-ročná záruka platná od dátumu nákupu spotrebiča. Ako doklad o kúpe je nutné predložiť originálny pokladničný blok. Ak je výrobok počas záručnej doby v oprave, nepredlžuje to jeho záručnú lehotu ani záručnú lehotu na nové diely. Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby spotrebiča spôsobené chybnou výrobou alebo chybným materiálom a platí odo dňa nákupu tohto spotrebiča v obchodnom dome IKEA. Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Výnimky sú uvedené v časti „Na čo sa záruka nevzťahuje?‟ Na ktoré spotrebiče sa vzťahuje záruka? Päťročná (5) záruka sa vzťahuje na všetky kuchynské spotrebiče IKEA a vzťahuje sa na chyby materiálu a výrobné chyby. Na ktoré spotrebiče sa táto záruka nevzťahuje? Na všetky spotrebiče zakúpené v obchodnom dome IKEA pred 1. augustom 2007. Na spotrebiče LAGAN a TILLREDA, sa vzťahuje dvojročná záruka, ktorá plynie odo dňa nákupu. Čo urobí IKEA na odstránenie problému? Určený servisný partner výrobok obhliadne a rozhodne, či sa naň táto záruka vzťahuje. Ak áno, servisný partner podľa vlastného uváženia rozhodne o oprave chybného výrobku alebo o jeho výmene za taký istý či porovnateľný výrobok. V prípade opravy chybného výrobku počas záručnej lehoty znáša IKEA všetky náklady na opravu, náhradné diely, prácu a cestovné výdavky opravárov, ktoré v tejto súvislosti vzniknú, za predpokladu, že spotrebič je na účely opravy dostupný servisnej firme bez vynaloženia mimoriadnych výdavkov. Tieto podmienky upravujú smernice EÚ (č. 99/44/EG) a príslušná miestna legislatíva. Chybné súčiastky odstránené počas opravy sa následne stávajú majetkom IKEA. Ak poverená servisná firma opraví alebo nahradí spotrebič v rámci záručnej lehoty, zároveň preberá povinnosť v prípade potreby zabezpečiť inštaláciu opraveného alebo nového výrobku. Na túto činnosť sa záruka vzťahuje v prípade, že je výrobok k dispozícii na opravu a je ľahko dostupný. Ak je spotrebič inštalovaný neštandardným spôsobom, zákazník musí spotrebič sprístupniť ešte pred návštevou servisnej firmy. Kto vykoná záručný servis? Záručný servis poskytuje IKEA prostredníctvom svojich vlastných servisných služieb alebo siete autorizovaných servisných partnerov. Na čo sa záruka nevzťahuje? • úmyselné poškodenie alebo poškodenie z nedbanlivosti, poškodenie spôsobené nedodržaním návodu na použitie, nesprávnou inštaláciou, pripojením na nesprávne napätie, poškodenie spôsobené chemickou alebo elektrochemickou reakciou, hrdzavením alebo poškodenie vodou vrátane poškodenia spôsobeného nadmernou tvrdosťou vody (nie však výhradne), poškodenie zapríčinené nevhodnými podmienkami okolitého prostredia, • spotrebné súčasti, ako sú batérie a žiarovky, • nefunkčné a dekoračné súčasti, ktoré nemajú vplyv na činnosť spotrebiča, vrátane škrabancov a prípadných farebných zmien, • náhodné poškodenie cudzími predmetmi alebo látkami a čistením či odblokovaním filtra, drenážnych systémov a priehradiek na čistiaci prostriedok, • poškodenia nasledujúcich súčastí: keramického skla, doplnkov, košíkov na riad a príbory, napájacích a odvádzacích potrubí, tesnení, lámp, displejov, úchytiek, krytov a ich súčastí, ak tieto poškodenia nie sú preukázateľne výrobnými chybami, • prípady, keď technik počas návštevy nezistil žiadnu chybu, • opravy vykonané iným než nami určeným poskytovateľom servisu alebo naším autorizovaným zmluvným servisným partnerom, alebo v prípade, že neboli použité originálne náhradné diely, • opravy spôsobené chybnou inštaláciou alebo inštaláciou, pri ktorej neboli dodržané normy, • použitie spotrebiča v inom ako domácom prostredí, t. j. na profesionálne účely, • poškodenie pri preprave: Ak zákazník prepravuje výrobok do svojho bydliska, prípadne na inú adresu, IKEA nezodpovedá za žiadne prípadné škody vzniknuté počas prepravy. Ak však výrobok doručuje na adresu zákazníka IKEA, preberá zodpovednosť za prípadné poškodenie výrobku vzniknuté pri doručovaní a jeho nápravu (na túto sa však nevzťahujú tieto záručné podmienky). V prípade reklamácií na základe tejto podmienky sa obráťte na Kontaktné centrum IKEA na www.IKEA.sk • náklady na vykonanie prvej inštalácie spotrebičov IKEA: Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na bezchybnú prácu vykonanú kvalifikovaným odborníkom s použitím originálnych dielov na účely prispôsobenia spotrebiča technickým bezpečnostným smerniciam inej krajiny EÚ. Platnosť zákonných práv: Okrem práv vyplývajúcich z platných právnych predpisov vám táto záruka poskytuje aj špecifické práva. Miesto platnosti: Na spotrebiče zakúpené v krajine EÚ a prevážané do inej krajiny EÚ sa vzťahujú servisné podmienky v rámci záručných podmienok platných v novej krajine. Povinnosť vykonať servis v rámci záruky sa vzťahuje na výrobok iba v tom prípade, ak bol spotrebič inštalovaný v súlade s: • technickými normami platnými v krajine, kde sa uplatnila záruka. • návodom na montáž a inštaláciu a bezpečnostnými informáciami, ktoré sú súčasťou balenia spotrebiča. Ako nás v prípade potreby kontaktovať? Kontaktujte nás osobne v obchodnom dome IKEA alebo telefonicky, e-mailom či cez chat v našom Kontaktnom centre. Kontakty nájdete na stránke www.IKEA.sk Ako nás kontaktovať v prípade, že po zakúpení potrebujete servis? Zavolajte, prosím, na číslo uvedené v dokumentácii priloženej k výrobku. Aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie služby, predtým, ako nás budete kontaktovať, si prečítajte návod na použitie. Pripravte si tiež číslo výrobku IKEA, ktoré je pri hovore nutné uviesť. Je to 8-miestne číslo, ktoré nájdete na pokladničnom bloku alebo na nálepke uvádzajúcej energetickú triedu spotrebiča. Ďalšie informácie a odporúčania Sprievodca inštaláciou kuchyne IKEA Sprievodca nákupom kuchyne IKEA Kuchyne IKEA V tejto nákupnej príručke nájdete výrobky, ceny a užitočné informácie, ktoré vám pomôžu vybrať si kuchyňu snov – či už hľadáte kompletnú kuchynskú zostavu ako METOD alebo vás zaujala iná kuchyňa z našej ponuky. Vaša nová Kuchyňa IKEA Sprievodca inštaláciou Sprievodca inštaláciou novej kuchyne ENHET Kuchyňa ENHET Sprievodca inštaláciou Tento sprievodca obsahuje rady a podrobný návod, ako si svojpomocne nainštalovať novú kuchyňu. od začiatku až do konca Tento sprievodca vás prevedie všetkými krokmi na ceste k vašej novej kuchyni IKEA vrátane výberu štýlu či merania až po plánovanie, objednávanie a inštaláciu. Platnosť do 31. decembra 2021. Nákupná príručka Kuchyne IKEA Sprievodca plánovaním Sprievodca inštaláciou V tejto príručke nájdete všetky kuchynské výrobky, ceny, rady a informácie, ktoré budete potrebovať na to, aby sa kuchyňa vašich snov stala skutočnosťou. Nájdete ich na www.IKEA.sk/nakupneprirucky. Príručka Vaša nová kuchyňa IKEA vám pomôže pri plánovaní, meraní, objednávaní a inštalácii vašej novej kuchyne IKEA. Nájdete ich na www.IKEA.sk/nakupneprirucky. Náš sprievodca inštaláciou kuchyne vám poskytne tipy a informácie o správnej inštalácii kuchyne. Nájdete ich na www.IKEA.sk/nakupneprirucky. 107

Ďalšie letáky IKEA

Leták IKEA - Kúpeľne
Leták IKEA.
 
Platný vo všetkých predajniach IKEA
Leták IKEA - Kuchyne
Leták IKEA.
 
Platný vo všetkých predajniach IKEA
Leták IKEA - Spotrebiče
Leták IKEA - 14.6.2022 - 14.6.2022.
 
Platný vo všetkých predajniach IKEA
Leták IKEA
Leták IKEA.
 
Platný vo všetkých predajniach IKEA

Najnovšie letáky