Nahrajte chýbajúci leták

Leták Lidl - 17.2.2020 - 23.2.2020 - str. 49 - NEPLATNÝ LETÁK *

Leták Lidl - 17.2.2020 - 23.2.2020 - str. 49 - NEPLATNÝ LETÁK *

1 ... 49 ... 65
Leták Lidl - 17.2.2020 - 23.2.2020 - Produkty v akcii - kakaové rezy, Kávenky, oblátka, kakao, Vinea, Kofola, minerálna voda, voda, sekt, borovička, brandy, vodka, Karpatské KB, likér, bylinný likér. Strana 49.
1 ... 49 ... 65

Prelistujte si tento leták obchodu Lidl platný od 17.2.2020 do 23.2.2020 a pozrite si najnovšie akcie. Na strane 64 aktuálneho akciového letáku nájdete najlepší tovar z kategórie Hypermarkety a Supermarkety. Ak chcete ušetriť pri nasledujúcom nákupe v obchode Lidl, nezabudnite si prelistovať celý leták od strany 1 až po stranu 64. Ak chcete nakupovať múdro a ušetriť pri nasledujúcom nákupe v obchode Lidl, nepremeškajte najnovší akciový leták plný výborných cien a úžasný zliav. Navštevujte stránku Kompas Zliav každý deň, aby ste určite nepremeškali výborné akcie ponúkané vašimi obľúbenými predajcami.

* Platný v týchto predajniach Lidl:
Zobraziť ďalšie

Produkty v tomto letáku

 
výber zo sortimentu slovenských výrobkov KAKAOVÉ KÁVENKY Tryliee Bela Celi hope ORIGINAL Miecna oblátha 50g 45 g KAKAO 50g 039 35 g 029 Bela mliečna oblátka 039 Mliečna oblátka 049 • (100g = 078) Kávenky polomáčaná bezgluténová • 100 g- 0,64 • 100g= 078) Kakaové rezy (100 g=140) FAMILIA PREMIUN FAMILIA PREMIUM KARPATSKE Slerenska FAMILIA PREMIUM FAMILIA PREMIUM KONIFERUM CENTURIES O NENRIES OEDVIEKA Spišiacka BOROVICKA BYLINOVKA Amnysh ২১২ ৬ CRANBERRY andi -8-P/2- Haberl KARPATSKÉ KB RESER OLD ROLD T00l CLUB Premium vodka cranberry Premium vodka lime Koniferum Borovička Brandy Zamoyski Karpatské KB 40% Spišiacka borovička 40 % Hubert club Sekt demi sec Bylinný likér 0,71 0,71 6.99 799 1499 499 0,71 0,71 0,51 0,71 0,71 0,751 799 769 • il=9,99 419 • (11- 21,41) • (11-9,98) • 11=141) Nirer Vikea Budis Siti Cola kofola saGuaro saGuaro Minaral saGuaro Mineral Lemonade wytpama PERLIVA original CEMNE PERLIVA Limo s príchutou coly Budiš minerálna Budiš voda jemne Minerálna voda Minerálna voda Dojčenská voda minerálna voda v skle perlivá jemne perlivá sýtená Vinea biela Kofola 035 022 025 21 1,51 1,51 1,51 0,71 1,51 21 044 039 13 o(ll=018) • I1=om) • (Il- 07) (11-056 • záloha O30 • Il-Q,29) Vyrobok parikaný na predej ténd previdzok spolotnosti LidI Slovenská repubka, K.os. a izemi Slovenskej republiky od1.2 do 29.2.2020 alebo de vprederia zásob. Cera vjrosku je platrá ku diu1.2.2020, pričom spolob ost Lidi Sioverai repubika, vas. si potas obdobia odi.2. do 29. 2.200 vhtadzuje privo na zmenu danej ceny výrablu Virobok propagovaný v znysle 512 ods. 1 pism. ol zákona e, 152/1995 Z.2.e potravinách v znerl neskorsich predpisov. Chyby vilati vytraderé, Cery si bez dekerácie. Firma IDI s whradaje prtvo zmien v baleriech a vari'antoch ponúkareho toveru Odher mazný len v obvyMlor mnakstve. LIDL 49 REGIÓN SK- 8/2020 Haberty

Lidl letáky

TOP letáky a katalógy