Schneider Lekáreň leták - 1.2.2024 - 29.2.2024 - NEPLATNÝ LETÁK - str. 15 *

thumbnail - Leták Schneider Lekáreň - 1.2.2024 - 29.2.2024.
15 / 17

* Platný vo všetkých predajniach Schneider Lekáreň

Zobraziť ďalšie
 
Spoločnosť Schneider rádiológia/radiology zriadením stomatologických RTG pracovisk podporuje v oblasti zdravotníctva diagnostický nástroj číslo 1 najpokrokovejší RTG na trhu Planmeca ProMax s unikátnym patentovaným robotickým ramenom SCARA3. ŠPIČKOVÉ 2D A 3D PRÍSTROJE Využívame najmodernejšie technológie digitálneho spracovania snímky, kde je zabezpečená: • maximálne pohodlie a bezpečnosť pre pacienta i užívateľa • maximálna diagnostická výpovedná hodnota pre lekára • minimálna dávka žiarenia SCHNEIDER RÁDIOLÓGIA/RADIOLOGY Chránime zdravie pacientov znižovaním dávok žiarenia pri snímkovaní až o 75% protokolom Planmeca ultra Low Dose. Spoločnosť Schneider rádiológia/radiology neustále rozširuje askvalitňuje svoje služby. V súčasnej dobe otvárame nové pracoviská s 3D KVALITNÉ SNÍMKY RTG prístrojomi Planmeca ProMax, umožňujú špeciálne 3D snímky potrebné hlavne pre progresívne sa vyvijajúci sa odbor stomatologie - implantológiu. PRESNÁ DIAGNOSTIKA Inovatívny softwer ponúka nástroje špeciálne upravené pre implantologiu, endodonciu, peridonciu, ortodonciu, protetiku a maxilofaciálnu chirurgiu. Prostredníctvom mobilných aplikácii môže lekár prehliadať snímky kdekoľvek a využívať kompatibilitu s ostatnými systémami. S pomocou sady nástrojov pre prehliadanie je možné d'alej so snímkom pracovať upravovať, merať, nastavovať kontrasty, pseudofarby atd.... Dovoľuje zväčšenie dôležitých detailov, čo na klasickej statickej snímke nie je možné. Digitálna snímka poskytuje presnejšie, detailnejšie, komplexné informácie pre stomatológa o stave zubov a tvrdých tkanív a to pri menšej radiácii. ZOZNAM RTG PREVÁDZOK B. BYSTRICA 3D RTG BRATISLAVA BREZNO KOŠICE L. MIKULÁŠ MARTIN POPRAD PREŠOV PRIEVIDZA ROŽŇAVA SENICA TREBIŠOV TRNAVA ŽILINA 3D RTG 3D RTG 3D RTG 3D RTG 3D RTG 3D RTG 3D RTG 3D RTG 3D RTG Ponúkame niekoľko programov od snímkovania malých detailov až po snímkovanie celej oblasti chrupu, hornej a dolnej čeľuste - panoramatické snímky, cephalo snímok, tomografický snímok, Bite Wing, snímky TMJ kĺbov, bez potreby kompromisu pre profesionálne ošetrenie. Podporujeme kvalitu, ktorá je predurčená nielen špičkovým výrobcom digitálnej techniky PLANMECA, ale aj príjemným, odbome vyškoleným personálom a prepracovaným informačným systémom. Riadime sa tzv. princípom optimalizácie, tj. nezaťažujeme pacienta, optimálnym, jednoduchým a bezpečným spôsobom doručíme snímku lekárovi v čo najlepšej kvalite. ZDRAVÝ ÚSMEV Odbomíci sa zhodujú v tom, že zdravé zuby sú prevenciou pred mnohými ochoreniami. Dobré ústne zdravie nezabezpečuje len kvalitu života, ale je tiež prevenciou mnohých ochorení iných orgánov a prispieva k udržaniu dobrého celkového zdravia. Ku kvalitnej prevencii patrí kvalitná snímka, pomocou ktorej lekár rozpozná zmeny v zubnom tkanive ľudskému oku nezachytiteľné a tak môže pacientovi odstrániť problém v počiatočnom štádiu. OPG snímky sú nevyhnutnou súčasťou pri prevencii, parodontológii, čeľustnej ortopédii, ale aj pri implantológii. Polyfunkčný dom, Horná 61/A, Banská Bystrica, tel.: 0902 954 961 Poliklinika Tehelná, Tehelná 26, Bratislava, tel.: 0902 954 960 Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava, tel.: 0902 954 959 Neštátne zdrav. zariadenie, Nám. M.R. Štefánika č. 8, Brezno, 0911 091 600 Poliklinika JUH, Rastislavova 45, Košice tel.: 0902 954 922 Poliklinika SEVER, Komenského 37/A, Košice tel.: 0902 954 925 Podnikateľské centrum Terasa, Pražská 4, Košice, tel.: 0902 954 970 Poliklinika L. Mikuláš, Jánošikovo nábr. 2, Liptovský Mikuláš, tel.: 0948 823 732 Zdravotnícke stredisko Košúty, Hodžova 1, Martin, tel.: 0902 954 962 Poliklinka Alexandra, Tatranské nám. 8, Poprad, tel.: 0911 747 701 Poliklinika Levočská, Levočská 18, Prešov, tel.: 0902 954 915 Zubná poliklinika, A. Hlinku 11, Prievidza, tel.: 0902 954 974 Neštátne zdrav. zariadenie, J. Kráľa 12, 048 01 Rožňava, tel.: 0902 954 926 Poliklinika Senica, ul. Sotinska 1588, Senica, 0911 091 601 Korekčno-medicínské centrum, Trieda SNP 1/A, Trebišov, tel.: 0902 954 972 Poliklinika Družba, Starohájska 2, Trnava, tel.: 0902 954 973 Dom odborov, Nám. Ľ. Štúra 51, 011 87 Žilina, tel.: 0902 954 963 SCHNEIDER RADIOLÓGIA/RADIOLOGY SCHNEIDER RÁDIOLÓGIA/RADIOLOGY www.schneider-rtg.sk

Ďalšie letáky Schneider Lekáreň

Najnovšie letáky