TESCO leták - 17.9.2018 - 31.12.2018 - str. 9 - NEPLATNÝ LETÁK *

1 ... 9 ... 41
Leták TESCO - 17.9.2018 - 31.12.2018 - Produkty v akcii - hrozno, vôňa. Strana 9.
1 ... 9 ... 41

Prelistujte si tento leták obchodu TESCO platný od 17.9.2018 do 31.12.2018 a pozrite si najnovšie akcie. Na strane 40 aktuálneho akciového letáku nájdete najlepší tovar z kategórie Hypermarkety a Supermarkety. Ak chcete ušetriť pri nasledujúcom nákupe v obchode TESCO, nezabudnite si prelistovať celý leták od strany 1 až po stranu 40. Ak chcete nakupovať múdro a ušetriť pri nasledujúcom nákupe v obchode TESCO, nepremeškajte najnovší akciový leták plný výborných cien a úžasný zliav. Navštevujte stránku Kompas Zliav každý deň, aby ste určite nepremeškali výborné akcie ponúkané vašimi obľúbenými predajcami.

* Platný vo všetkých predajniach TESCO
Zobraziť ďalšie

Produkty v tomto letáku

 
 
ROZHOVOR Pri kontrole vína je najdôležitejšie to, aby spotrebitel nebol klamaný, to znamená, že označenie výrobku musí korešpondovat s vnútorným obsahom fl'aše." Medzi najdôležitejšie kvalitatívne znaky vína patrí zasa círosť, vôňa a chuť. O tom, čo je ešte pri kontrole kvality vína dôležité a po akých slovenských vínach sa oplatí siahnut, sme sa porozprávali s Ing. Marekom Závrackým, PhD., vedúcim oddelenia kontroly vína Státnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Ako prebieha proces kontroly vína? Kontrolu vykonávame na všetkých stupňoch výroby, distribúcie a pre- daja vína. Pri kontrole je dôležité aby mal inšpektor zadefinované zameranie a ciel kontroly. Kontroly sa vykonávajú napriklad na nosť pôvodu hrozna a vína, na kvalitu v senzorických znakoch, na označo- vanie alebo na zdravotnú bezpečnost a hygienu výroby alebo predaja. Zák- ladným cieľom pri všetkých kontro lách je hlavne ochrana spotrebiteľa a vnútorného trhu. Súčastou mno- hých kontrol je aj kontrola vysledo- vatelnosti vína od predávanej flašky v supermarkete spät cez centrálny sklad k dodávateľovi, výrobcovi až do vinohradu. Takýto proces kontroly musí byť presne zdokladovaný a musia byť predložené a zdokumentované postupy od pestovania hrozna preu- kazujúce napríklad, že víno je naozaj vyrobené z deklarovanej odrody alebo S touto otázkou sa stretávam mnohovína stiahnutého z trhu a ako sa s ním koľkokrát bola vykonaná ochrana vini- ča a akými prípravkami alebo ako bolo poukciu vína kompletne skontrolovat hrozno zberané a aké technologické úkony boli vykonané pri výrobe vína, kto víno finalizoval a naflaškoval až po dodávatela do centrálneho skladu ING. MAREK ZÁVRACKÝ, PHD., ni vína a hlavný inšpektor štátnej veterinárnej a potravinárskej správy na Slovensku. Svoje vzdelanie získal na Mendelovej zemědelsko-lesníckej univerzite v Brne a doktorandské štúdium ukončil na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Je tiež podpredsedom komisie pre zatried'ovanie a certifikáciu vín UKSUP re oV naložilo. Nevyhovujúce vína musia byt zlikvidované v súlade s inou platnou krát. Na Slovensku sa snažíme slovenskú u výrobcov. Kontrola všetkých akost-legislatívou, napriklad zákonom o odpa ných a prívlastkových vin s chráneným doch, a predajca musí vedieť dokladom označením pôvodu je pred uvedením na trh skontrolovaná z pohľadu kvality v senzorických a analytických znakoch. Kontrola vín v obchodnej sieti v predaji preukázať spôsob likvidácie vína. Za všetky takéto nedostatky je ukladaný sankčný postih v zmysle zákona o vino hradníctve a vinárstve. čo je pri kontrole najdôležitejšie? Vôňa, chut, suroviny, z ktorých sa víno vyrába? je náhodná. Túto skupinu vín tvoria vína slovenského aj zahraničného Máme na Slovensku kvalitné vína? Po ktorých slovenských vínach sa oplatí siahnuť? Pri kontrole je najdôležitejšie aby nebol spotrebitel klamaný, to znamená, že označenie výrobku musí korešpondovat s vnútorným obsahom flaše, a aby víno spiňalo pôvodu. Ak by sme vykonávali kontrolu každého predávaného vína, pre všetky obchodné retazce by sme vlastne robili výstupnú kontrolu, čo je povinnostou Na Slovensku máme vynikajúce pod mienky a terroir na výrobu bielych ružových, ale aj šumivých vín. Šumivé vína sa na Slovensk predajcu a nie kontrolného orgánu Takáto kontrola by bola aj z technic- ko-ekonomického hladiska nereálna povedá za am na y patrí čírosť, vôňa a chuť. Ak s čovanie a zdravotnú bezpečnost vína sické metódy výroby s velmi pozitívnym ohlasom u spotrebitelov. Pri oteplova ní, aké máme aj tento rok, sa Slovensko mnohým však táto vedomosť chýba ných retazcoch, čo je najčastejší spôsob predaja na Slovensku, nevie čo sa deje s vínom, ktoré neprejde pntovalo aj červenými vínami, ktoré zažiarili vo svete. Zo slovenských vin by som odporúčal jednoznačne mladšie ročníky vina z kategórie CHOP. Zaují mavé sú aj vysokokvalitné tokajské vína ro ši tívne podl'a etikety, alebo vopred vie, Ak sa kontrolou zistí nedostatok vo spotrebiteľov sa víne, ktoré je uvádzané do predaja nariadené stiahnutie vína z trhu prostredníctvom správneho konania. vyrábané poctivou oxidatívnou tech sa ológiou, ladové a slamové ročníkové Predajca alebo výrobca musí infor ina, a hlavne roz Iný orgán o mladé ružové

TESCO letáky

TOP letáky a katalógy